GALERIE DÜSSELDORF

Quick Menu

JOHN TESCHENDORFF

JT

History of Ideas VI 2010 - 2012 : New Paintings and Drawings
Tales of Life & Death: Drawings 1990-1992

GALERIE DÜSSELDORF : 15 July - 12 August 2012

JT Floor Talk GD2012


jt_historyofideasvi jt_1 jt_2 jt_3 jt_4
JT_HistoryOfIdeasVI.png
 
JT_1.JPG
 
JT_2.JPG
* 
JT_3.JPG
 
JT_4.JPG
 
jt_5 jt_6 jt_7 jt_8 jt_9
JT_5.JPG
 
JT_6.JPG
 
JT_7.JPG
* 
JT_8.JPG
 
JT_9.JPG
*private collection  
jt_10 jt_11 jt_12 jt_13 jt_14
JT_10.JPG
 
JT_11.JPG
 
JT_12.JPG
* 
JT_13.JPG
 
JT_14.jpg
 
jt_15 jt_16 jt_17 jt_18 jt_19
JT_15.jpg
* 
JT_16.jpg
* 
JT_17.jpg
 
JT_18.jpg
*private collection 
JT_19.jpg
 
jt_20 jt_21 jt_22 jt_23 jt_24
JT_20.jpg
Private Collection QLD  
JT_21.jpg
 
JT_22.jpg
 
JT_23.jpg
* 
JT_24.jpg
Private Collection ACT  
jt_25 jt_26 jt_27 jt_28 jt_talesoflife_death
JT_25.jpg
 
JT_26.jpg
* 
JT_27.jpg
 
JT_28.jpg
*private collection 
JT_TalesOfLife&Death.png
 
jt_29 jt_30 jt_31 jt_32 jt_33
JT_29.jpg
 
JT_30.jpg
 
JT_31.jpg
 
JT_32.jpg
 
JT_33.jpg
 
jt_34 jt_35 jt_36 jt_37 jt_38
JT_34.jpg
* 
JT_35.jpg
 
JT_36.jpg
* 
JT_37.jpg
* 
JT_38.jpg
 
jt_installview_1 jt_installview_2 jt_installview_3 jt_installview_4 jt_installview_5
JT_InstallView_1.JPG
 
JT_InstallView_2.JPG
 
JT_InstallView_3.JPG
 
JT_InstallView_4.JPG
 
JT_InstallView_5.JPG
 
jt_installview_6 jt_installview_8 jt_installview_9 jt_installview_10 jt_installview_11
JT_InstallView_6.JPG
 
JT_InstallView_8.JPG
 
JT_InstallView_9.JPG
 
JT_InstallView_10.JPG
 
JT_InstallView_11.JPG
 
jt_installview_12 jt_installview_13 jt_installview_14 jt_installview_15 jt_installview_17
JT_InstallView_12.JPG
 
JT_InstallView_13.JPG
 
JT_InstallView_14.JPG
 
JT_InstallView_15.JPG
 
JT_InstallView_17.JPG
 
jt_installview_18 jt_installview_19 jt_installview_20 jt_installview_21 jt_installview_22
JT_InstallView_18.JPG
 
JT_InstallView_19.JPG
 
JT_InstallView_20.JPG
 
JT_InstallView_21.JPG
 
JT_InstallView_22.JPG
 

 

pano views of exhibition installation

JTInstallPano2GD2012

JT_InstallPano2GD2012